Office Online
  Journal Online
 Online First
 Current Issue
 Advanced Search
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
  Download
  Links
Quick Search  
  Adv Search
2018 Vol. 40, No. 6
Published: 20 December 2018

 
1179 RUPTURE CHARACTERISTICS OF LATE QUATERNARY STRONG EARTHQUAKES ON THE WESTERN BRANCH OF THE XIAOJIANG FAULT ZONE
LI Xi, RAN Yong-kang, WU Fu-yao, MA Xing-quan, ZHANG Yan-qi, CAO Jun
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.001
2018 Vol. 40 (6): 1179-1203 [Abstract] ( 16 ) RICH HTML PDF (14049 KB)  ( 86 )
1204 HOLOCENE SLIP RATE ALONG THE NE-TRENDING QIXIANG CO FAULT IN THE CENTRAL TIBETAN PLATEAU AND ITS TECTONIC IMPLICATIONS
LI Kang, WANG Duo, SHAO Qing-feng, XU Xi-wei
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.002
2018 Vol. 40 (6): 1204-1215 [Abstract] ( 18 ) RICH HTML PDF (10923 KB)  ( 75 )
1216 PALEOSEISMOLOGICAL RESEARCH ON THE LANGSHAN RANGE-FRONT FAULT, HETAO AREA, CHINA: INSIGHTS FOR STUDIES ON TECTONICS AND SEISMIC RISK
DONG Shao-peng, ZHANG Pei-zhen, ZHENG Wen-jun, YU Zhong-yuan, LEI Qi-yun, YANG Hui-li, LIU Jin-feng, GONG Hui-ling
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.003
2018 Vol. 40 (6): 1216-1239 [Abstract] ( 19 ) RICH HTML PDF (13833 KB)  ( 49 )
1240 GROWTH STRATA REVEAL THE QUATERNARY TECTONIC FEATURE OF GUDIAN FAULT IN SONGYUAN, SONGLIAO BASIN, CHINA
YU Xiao-hui, SHEN Jun, DAI Xun-ye, WANG Chang-sheng
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.004
2018 Vol. 40 (6): 1240-1253 [Abstract] ( 16 ) RICH HTML PDF (11423 KB)  ( 67 )
1254 USE OF SEISMIC WAVEFORMS AND INSAR DATA FOR DETERMINATION OF THE SEISMOTECTONICS OF THE MAINLING MS6.9 EARTHQUAKE ON NOV.18, 2017
LIU Yun-hua, SHAN Xin-jian, ZHANG Ying-feng, ZHAO De-zheng, QU Chun-yan
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.005
2018 Vol. 40 (6): 1254-1275 [Abstract] ( 19 ) RICH HTML PDF (12957 KB)  ( 47 )
1276 USING UNMANNED AERIAL VEHICLE PHOTOGRAMMETRY TECHNOLOGY TO OBTAIN QUANTITATIVE PARAMETERS OF ACTIVE TECTONICS
AI Ming, BI Hai-yun, ZHENG Wen-jun, YIN Jin-hui, YUAN Dao-yang, REN Zhi-kun, CHEN Gan, LIU Jin-rui
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.006
2018 Vol. 40 (6): 1276-1293 [Abstract] ( 18 ) RICH HTML PDF (11950 KB)  ( 90 )
1294 FOCAL MECHANISM OF THE AUGUST 8, M7.0 SICHUAN JIUZHAIGOU AND AUGUST 9, M6.6 XINJIANG JINGHE EARTHQUAKES OF 2017
GUO Zhi, CHEN Li-chun, LI Tong, GAO Xing
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.007
2018 Vol. 40 (6): 1294-1304 [Abstract] ( 17 ) RICH HTML PDF (7806 KB)  ( 54 )
1305 ANALYSIS OF THE CONFIDENCE INTERVAL OF THE COMPOSITE FAULT PLANE SOLUTION OBTAINED FROM THE GRID SEARCH METHOD: AN EXAMPLE OF SOUTHERN JIANGXI PROVINCE
WANG Gan-jiao, HU Xing-ping, GAO Wei, CUI Xiao-feng
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.008
2018 Vol. 40 (6): 1305-1317 [Abstract] ( 25 ) RICH HTML PDF (1642 KB)  ( 24 )
1318 THE DEPTH OF MOHO INTERFACE AND CRUSTAL THICKNESS IN SICHUAN-YUNNAN REGION, CHINA
XU Zhi-ping, WANG Fu-yun, JIANG Lei, XU Shun-qiang, TANG Lin
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.009
2018 Vol. 40 (6): 1318-1331 [Abstract] ( 21 ) RICH HTML PDF (4690 KB)  ( 76 )
1332 DISCUSSION ON THE SEISMOGENIC STRUCTURE OF ZHAN-JIANG BAY AREA FROM THE VIEW OF DEEP FAULT SYSTEM INTERPRETED BASED ON THE GRAVITY DATA
BI Li-si, REN Zhen-huan, YE Xiu-wei, WU Ye-biao, LIU Tian-you, QIAO Ji-hua
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.010
2018 Vol. 40 (6): 1332-1348 [Abstract] ( 17 ) RICH HTML PDF (8795 KB)  ( 41 )
1349 GROUND MOTION CHARACTERISTICS OF GAOYOU-BAOYING M4.9 EARTHQUAKE
WANG Heng-zhi, YU Yan-xiang, HE Bin, PENG Xiao-bo, ZHAN Xiao-yan, ZHU Sheng-chu
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.011
2018 Vol. 40 (6): 1349-1361 [Abstract] ( 15 ) RICH HTML PDF (5395 KB)  ( 31 )
1362 STUDY ON DYNAMIC CHANGE OF GRAVITY FIELD IN XIANSHUIHE FAULT ZONE AND THEIR RELATION TO THE OCCURRENCE OF MS ≥ 5.0 EARTHQUAKES
LI Tie-ming, XU Yun-ma, YANG Yong-lin, FENG Sheng-tao
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.012
2018 Vol. 40 (6): 1362-1379 [Abstract] ( 17 ) RICH HTML PDF (7820 KB)  ( 44 )
1380 THE ANALYSIS OF VERTICAL MOTION CHARACTERISTICS IN YUNNAN AREA BASED ON PRECISE LEVELING
SU Guang-li, CHANG Liu, XU Ming-yuan
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.013
2018 Vol. 40 (6): 1380-1389 [Abstract] ( 13 ) RICH HTML PDF (5194 KB)  ( 47 )
1390 SIMULATION STUDY OF ROAD-CUT EFFECTS ON SLOPE STABILITY
CHEN Xiao-li, WANG Ming-ming, ZHANG Ling
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.014
2018 Vol. 40 (6): 1390-1401 [Abstract] ( 14 ) RICH HTML PDF (4232 KB)  ( 29 )
1402 CORRELATION BETWEEN GAS GEOCHEMICAL EMISSION AND FAULT ACTIVITY OF THE YUXIAN-GUANGLING AND KOUQUAN FAULTS
ZHAO Jian-ming, LI Ying, CHEN Zhi, LIU Zhao-fei, ZHAO Rong-qi, RONG Wei-jian
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.015
2018 Vol. 40 (6): 1402-1416 [Abstract] ( 24 ) RICH HTML PDF (3851 KB)  ( 32 )
1417 A SYSTEM OF CAPACITIVE HIGH-VOLTAGE PULSE RECHARGE/DISCHARGE AND ITS IMPLICATION ON EXPERIMENTALLY TRIGGERED EARTHQUAKE
ZHANG Zhi-he, GUO Yan-shuang, CHEN Shun-yun
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.06.016
2018 Vol. 40 (6): 1417-1426 [Abstract] ( 16 ) RICH HTML PDF (1721 KB)  ( 16 )
Copyright © Editorial Board of SEISMOLOGY AND GEOLOGY
Supported by: Beijing Magtech