Office Online
  Journal Online
 Online First
 Current Issue
 Advanced Search
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
  Download
  Links
Quick Search  
  Adv Search
2019 Vol. 41, No. 2
Published: 20 April 2019

CONTENTS
Research Paper
Special Review
 
       Research Paper
251 EXTRACTING FEATURES OF ALLUVIAL FAN AND DISCUSSING LANDFORMS EVOLUTION BASED ON HIGH-RESOLUTION TOPOGRAPHY DATA: TAKING ALLUVIAL FAN OF LAOHUSHAN ALONG HAIYUAN FAULT ZONE AS AN INSTANCE
HAN Long-fei, ZENG Jing, YUAN Zhao-de, SHAO Yan-xiu, WANG Wei, YAO Wen-qian, WANG Peng, LIANG Ou-bo, XU Xin-yue
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.001
2019 Vol. 41 (2): 251-265 [Abstract] ( 4 ) RICH HTML PDF (7560 KB)  ( 57 )
266 FAULTED LANDFORM AND SLIP RATE OF THE JINGHE SECTION OF THE BOLOKENU-AQIKEKUDUKE FAULT SINCE THE LATE PLEISTOCENE
HU Zong-kai, YANG Xiao-ping, YANG Hai-bo, LI Jun, WU Guo-dong, HUANG Wei-liang
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.002
2019 Vol. 41 (2): 266-280 [Abstract] ( 5 ) RICH HTML PDF (13132 KB)  ( 21 )
281 DEMARCATION OF THE GEOMORPHOLOGICAL BOUNDARIES OF SOUTHEASTERN TIBET: IMPLICATIONS FOR EXPANSION MECHANISMS OF THE PLATEAU EDGE
WU Gui-ling, ZHU Cheng-yu, WANG Guo-can, ZHANG Pan
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.003
2019 Vol. 41 (2): 281-299 [Abstract] ( 4 ) RICH HTML PDF (14714 KB)  ( 24 )
300 THE MECHANISMS OF ARCUATE STRUCTURES ON THE SOUTH SIDE OF THE ALTYN TAGH FAULT AND THEIR TECTONIC IMPLICATIONS
LI Bing-shuai, YAN Mao-du, ZHANG Wei-lin, YANG Yong-peng, ZHANG Da-wen, CHEN Yi, GUAN Chong
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.004
2019 Vol. 41 (2): 300-319 [Abstract] ( 2 ) RICH HTML PDF (6045 KB)  ( 14 )
320 LONGITUDINAL PROFILES AND THEIR TECTONIC SIGNIFICANCE OF THE SHIYANGHE RIVER BASIN IN THE EASTERN QILIANSHAN MOUNTAINS
GAO Xiao-dong, XIE Hong, YUAN Dao-yang, SU Qi, SHAO Yan-xiu
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.005
2019 Vol. 41 (2): 320-340 [Abstract] ( 1 ) RICH HTML PDF (8309 KB)  ( 29 )
341 GEOMORPHIC FEATURES AND LATE QUATERNARY SLIP RATE OF THE SOUTHERN ZONGWULONG SHAN FAULT
DONG Jin-yuan, LI Chuan-you, ZHENG Wen-jun, LI Tao, LI Xin-nan, ZHANG Pei-zhen, REN Guang-xue, DONG Shao-peng, LIU Jin-rui
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.006
2019 Vol. 41 (2): 341-362 [Abstract] ( 1 ) RICH HTML PDF (19068 KB)  ( 17 )
363 APPLICATION OF SEMIAUTOMATIC EXTRACTION OF FLUVIAL TERRACES BASED ON R LANGUAGE-AN EXAMPLE FROM THE YELLOW RIVER TERRACES AT MIJIA SHAN
YAO Wen-qian, LIU-ZENG Jing, Michael Oskin, HAN Long-fei, LI Xue, WANG Heng, XU Xin-yue, LI Zhan-fei, ZHANG Jin-yu
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.007
2019 Vol. 41 (2): 363-376 [Abstract] ( 2 ) RICH HTML PDF (6746 KB)  ( 21 )
377 THE DELINEATION OF THREE-DIMENSIONAL SHALLOW GEOMETRY OF ACTIVE FAULT BASED ON TLS AND GPR: A CASE STUDY OF AN NORMAL FAULT ON THE NORTH MARGIN OF MAOYABA BASIN IN LITANG, WESTERN SICHUAN PROVINCE
ZHANG Di, WU Zhong-hai, LI Jia-cun, LIU Shao-tang, MA Dan, LU Yan
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.008
2019 Vol. 41 (2): 377-399 [Abstract] ( 1 ) RICH HTML PDF (12867 KB)  ( 28 )
400 IDENTIFICATION OF PALEO-EARTHQUAKES OF LUOYUNSHAN PIEDMONT FAULT BY QUANTITATIVE MORPHOLOGY OF LIMESTONE FAULT SURFACES
ZOU Jun-jie, HE Hong-lin, SHI Feng, WEI Zhan-yu, SU Peng, YAN Xiao-bing
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.009
2019 Vol. 41 (2): 400-418 [Abstract] ( 1 ) RICH HTML PDF (7234 KB)  ( 21 )
419 APPLICATION OF TOPOGRAPHIC SLOPE AND ELEVATION VARIATION COEFFICIENT IN IDENTIFYING THE MOTUO ACTIVE FAULT ZONE
YANG Xiao-ping, WANG Ping, LI Xiao-feng, XIE Chao, ZHOU Ben-gang, HUANG Xiong-nan
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.010
2019 Vol. 41 (2): 419-435 [Abstract] ( 4 ) RICH HTML PDF (17652 KB)  ( 22 )
436 FIRST REPORT OF BERO ZECO ACTIVE FAULT IN GÊRZÊ, NORTHERN TIBET
HA Guang-hao, WU Zhong-hai, MA Feng-shan, ZENG Qing-li, ZHANG Lu-qing, GAI Hai-long
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.011
2019 Vol. 41 (2): 436-446 [Abstract] ( 7 ) RICH HTML PDF (4826 KB)  ( 17 )
447 BURIAL AND EXHUMATION OF THE XIGAZE FORE-ARC BASIN FROM LOW TEMPERATURE THERMOCHRONOLOGICAL EVIDENCE
GE Yu-kui, ZENG Jing, ZHANG Jin-yu, LI Ya-lin
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.012
2019 Vol. 41 (2): 447-466 [Abstract] ( 2 ) RICH HTML PDF (6861 KB)  ( 9 )
467 STUDY ON QUATERNARY MAGNETIC STRATIGRAPHY IN WUHAN AREA, CHINA
ZHANG Yu-fen, LI Chang-an, YANG Wei, ZHAO Ju-xing, YU Jun, XIONG Zhi-qiu
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.013
2019 Vol. 41 (2): 467-480 [Abstract] ( 2 ) RICH HTML PDF (3792 KB)  ( 15 )
481 THE DEFORMATION OF THE 2008 ZHONGBA EARTHQUAKES AND THE TECTONIC MOVEMENT REVEALED
QIU Jiang-tao, LIU Lei, LIU Chuan-jin, WANG Jin-shuo
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.014
2019 Vol. 41 (2): 481-498 [Abstract] ( 5 ) RICH HTML PDF (7555 KB)  ( 9 )
       Special Review
499 A REVIEW OF MOUNTAIN-BASIN COUPLING OF JIANGHAN AND DONGTING BASINS WITH THEIR SURROUNDING MOUNTAINS
LIN Xu, ZENG Jing
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.015
2019 Vol. 41 (2): 499-520 [Abstract] ( 8 ) RICH HTML PDF (4420 KB)  ( 24 )
521 PROGRESS OF DETRITAL ZIRCON CHRONOLOGY IN SEDIMENT PROVENANCE STUDIES IN THE YANGTZE RIVER BASIN
LI Ya-wei, LI Chang-an, ZHANG Yu-fen, LIN Xu, WANG Jie-tao, SUN Xi-lin, WEI Chuan-yi, GUO Ru-jun, LENG Yong-hui
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.02.016
2019 Vol. 41 (2): 521-544 [Abstract] ( 17 ) RICH HTML PDF (7497 KB)  ( 23 )
Copyright © Editorial Board of SEISMOLOGY AND GEOLOGY
Supported by: Beijing Magtech