Office Online
  Journal Online
 Online First
 Current Issue
 Advanced Search
 Archive
 Read Articles
 Download Articles
 Email Alert
 
  Download
  Links
Quick Search  
  Adv Search
2018 Vol. 40, No. 5
Published: 20 October 2018

 
945 NEW EVIDENCES FOR AMENDMENT OF MACRO-EPICENTER LOCATION OF 1303AD HONGTONG EARTHQUAKE
XU Yue-ren, HE Hong-lin, LI Wen-qiao, ZHANG Wei-heng, TIAN Qin-jian
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.001
2018 Vol. 40 (5): 945-966 [Abstract] ( 11 ) RICH HTML PDF (12631 KB)  ( 114 )
967 DETERMINATION OF SLIP RATE ON THE SOUTHERN SEGMENT OF THE ANNINGHE FAULT
WANG Hu, RAN Yong-kang, CHEN Li-chun, LIANG Ming-jian, GAO Shuai-po, LI Yan-bao, XU Liang-xin
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.002
2018 Vol. 40 (5): 967-979 [Abstract] ( 14 ) RICH HTML PDF (7188 KB)  ( 67 )
980 LATE QUATERNARY TECTONIC DEFORMATION AROUND THE HUJIATAI ANTICLINE ALONG THE EAST SEGMENT OF THE FODONGMIAO-HONGYAZI FAULT, NORTHERN QILIAN SHAN: AN INSIGHT ON THE SEISMOGENIC PATTERN OF 1609 HONGYAZI M7 1/4 EARTHQUAKE
YANG Hai-bo, YANG Xiao-ping, HUANG Xiong-nan, HU Zong-kai
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.003
2018 Vol. 40 (5): 980-998 [Abstract] ( 18 ) RICH HTML PDF (15853 KB)  ( 58 )
999 APPLICATION OF DEM GENERATION TECHNOLOGY FROM HIGH RESOLUTION SATELLITE IMAGE IN QUANTITATIVE ACTIVE TECTONICS STUDY: A CASE STUDY OF FAULT SCARPS IN THE SOUTHERN MARGIN OF KUMISHI BASIN
WANG Si-yu, AI Ming, WU Chuan-yong, LEI Qi-yun, ZHANG Hui-ping, REN Guang-xue, LI Chuan-you, REN Zhi-kun
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.004
2018 Vol. 40 (5): 999-1017 [Abstract] ( 14 ) RICH HTML PDF (7434 KB)  ( 83 )
1018 FAULT GEOMETRY DEFINED BY MULTIPLE REMOTE SENSING IMAGES INTERPRETATION AND FIELD VERIFICATION: A CASE STUDY FROM SOUTHERN GUANGGAISHAN- DIESHAN FAULT, WESTERN QINLING
ZHANG Bo, WANG Ai-guo, YUAN Dao-yang, WU Ming, LIU Xiao-feng, ZHENG Long
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.005
2018 Vol. 40 (5): 1018-1039 [Abstract] ( 16 ) RICH HTML PDF (16868 KB)  ( 56 )
1040 THE LATE QUATERNARY ACTIVITY CHARACTERISTICS OF THE STRIKE-SLIP FAULTS IN THE TIANSHAN OROGENIC BELT: A CASE STUDY OF THE KAIDUHE FAULT
HUANG Wei-liang, YANG Xiao-ping, LI Sheng-qiang, YANG Hai-bo
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.006
2018 Vol. 40 (5): 1040-1058 [Abstract] ( 12 ) RICH HTML PDF (8615 KB)  ( 61 )
1059 GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF TECTONIC GAS IN HUTUBI UNDERGROUND GAS STORAGE
ZHANG Lei, GAO Xiao-qi, BAO Chuang, LI Jing, LI Xu-mao
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.007
2018 Vol. 40 (5): 1059-1071 [Abstract] ( 15 ) RICH HTML PDF (3218 KB)  ( 31 )
1072 SEDIMENTARY EVOLUTION STUDY ON THE GANYANCHI PULL-APART BASIN ALONG THE HAIYUAN FAULT
LEI Sheng-xue, RAN Yong-kang, LI Yan-bao, XU Liang-xin, GUO Wei, XIE Jing-bo
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.008
2018 Vol. 40 (5): 1072-1085 [Abstract] ( 13 ) RICH HTML PDF (5611 KB)  ( 41 )
1086 RESEARCH ON CHARACTERISTICS OF THE FOCAL MECHANISM SOLUTIONS CONSISTENCY OF RUSHAN EARTHQUAKE SEQUENCE, SHANDONG PROVINCE
LIU Fang-bin, QU Jun-hao, LI Ya-jun, FAN Xiao-yi, MIAO Qing-jie
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.009
2018 Vol. 40 (5): 1086-1099 [Abstract] ( 13 ) RICH HTML PDF (4038 KB)  ( 53 )
1100 THE PRELIMINARY STUDY ON THE SEISMOGENIC STRUCTURE OF THE HUTUBI MS6.2 EARTHQUAKE
YANG Wen, CHENG Jia, YAO Qi, CUI Ren-sheng, LONG Hai-yun, HAN Yan-yan
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.010
2018 Vol. 40 (5): 1100-1114 [Abstract] ( 18 ) RICH HTML PDF (4377 KB)  ( 52 )
1115 DATABASE OF LANDSLIDES TRIGGERED BY 2015 GORKHA(NEPAL) MW7.8 EARTHQUAKE
XU Chong, TIAN Ying-ying, SHEN Ling-ling, MA Si-yuan, XU Xi-wei, ZHOU Ben-gang, HUANG Xue-qiang, MA Jun-xue, CHEN Xi
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.011
2018 Vol. 40 (5): 1115-1128 [Abstract] ( 13 ) RICH HTML PDF (10918 KB)  ( 32 )
1129 STUDY ON THE DISTRIBUTION PATTERN OF EARTHQUAKE- TRIGGERED LANDSLIDES BASED ON SEISMIC LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS: A CASE STUDY OF LANDSLIDES TRIGGERED BY THE MS6.5 LUDIAN EARTHQUAKE IN 2014
CHEN Xiao-li, ZHANG Ling, WANG Ming-ming
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.012
2018 Vol. 40 (5): 1129-1139 [Abstract] ( 19 ) RICH HTML PDF (3172 KB)  ( 29 )
1140 A NEW INVENTORY OF LANDSLIDES TRIGGERED BY THE 2014 LUDIAN MW6.2 EARTHQUAKE
WU Wei-ying, XU Chong
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.013
2018 Vol. 40 (5): 1140-1148 [Abstract] ( 15 ) RICH HTML PDF (4543 KB)  ( 29 )
1149 COSMOGENIC NUCLIDES EXPOSURE DATING FOR BEDROCK FAULT SCARP: RECONSTRUCTING THE PALEOEARTHQUAKE SEQUENCE
ZHANG Jin-yu, ZENG Jing, WANG Heng, SHI Xu-hua, YAO Wen-qian, XU Jing, XU Xin-yue
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.014
2018 Vol. 40 (5): 1149-1169 [Abstract] ( 12 ) RICH HTML PDF (5547 KB)  ( 73 )
1170 RESEARCH ON PASSIVE SERVO SEISMIC ROTATIONAL ACCELERATION SENSOR WITH LARGE DAMPING
QU Ming-zhe, GAO Feng, YANG Xue-shan, YANG Dong-xia
DOI: 10.3969/j.issn.0253-4967.2018.05.015
2018 Vol. 40 (5): 1170-1178 [Abstract] ( 8 ) RICH HTML PDF (1573 KB)  ( 21 )
Copyright © Editorial Board of SEISMOLOGY AND GEOLOGY
Supported by: Beijing Magtech